Landsskatteretten stadfæster SKAT’s afgørelse i sag om fradragsret for transaktionsomkostninger

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Landsskatteretten stadfæster SKAT’s afgørelse i sag om fradragsret for
transaktionsomkostninger

Selskabsmeddelelse 23/2013

Allerød, 2013-09-12 19:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas har i dag modtaget
afgørelsen fra Landsskatteretten vedrørende sagen om fradrag for
transaktionsomkostninger som omtalt i børsprospektet af 13. juni 2013. 

Landsskatteretten stadfæster SKAT’s afgørelse, hvorved der ikke gives Matas
medhold i forhold til fradragsret for de afholdte transaktionsomkostninger. 

I alt har SKAT hævet den skattepligtige indkomst med 126,5 mio. kr. for årerne
2006-2009. Som følge af denne ændring har skattemyndighederne også afvist
fradraget for visse rentebetalinger for 2008 og 2009 i størrelsesordenen 18,5
mio. kr. 

I samråd med selskabets skatterådgiver vil det blive overvejet om hvorvidt
Landsskatterettens afgørelse skal ankes. Med venlig hilsen

Matas A/S

For yderligere information

Jesper Breitenstein

Head of Investor Relations

Tlf. 27 80 76 75