Ledelsens køb af aktier – Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 08 2019/20
Allerød den 23. august 2019

 

Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Matas aktier:  

1.  Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn Mette Maix
2.  Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
b)Første indberetning/ændring Første indberetning
3.  Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn Matas A/S
b) LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
 Aktier i Matas A/S

 

 DK0060497295
b)Transaktionens art Køb
c)Pris(er) og mængde(r)

 
 Pris(er) (DKK)
 99.620,00
Mængde(r)
1.700
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 
e)Dato for transaktionen 23. august 2019
f)Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

Kontaktpersoner
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48