Ledelsens salg af aktier – Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Ledelsens salg af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til
Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 3 2017/18

Allerød, 2017-06-19 12:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas har i henhold til
markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra
bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes
transaktioner med Matas aktier: 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn          Terje List                     
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel     Adm. direktør                    
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første         Første indberetning                 
   indberetning/ændring                            
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn          Matas A/S                      
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode        2138004PXX8LWGHGL872                
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det   Aktier i Matas A/S                 
   finansielle      DK0060497295                    
  instrument,                                 
   instrumenttypen                              
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art   Salg                        
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)  Pris(er) (DKK)                   
               Mængde(r)                     
              111,988025                     
                     30.000                 
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede                                 
   oplysninger                                
  ·    Aggregeret                             
   mængde                                   
  ·    Pris (DKK)                             
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen 19. juni 2017                    
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen                  
--------------------------------------------------------------------------------

For yderligere informationAnders T. Skole-Sørensen, CFO

Tlf. +45 2171 2451