Matas A/S fastsætter udbudskursen til DKK 115 pr. aktie i forbindelse med selskabets børsnotering

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Matas A/S fastsætter udbudskursen til DKK 115 pr. aktie i forbindelse med
selskabets børsnotering

Selskabsmeddelelse 5/2013
Allerød, den 28. juni 2013MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Matas A/S (“Matas” eller “Selskabet”) offentliggør i dag en udbudskurs på DKK
115 pr. Aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering (“Børsnoteringen” eller
“Udbuddet”). Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
forventes at finde sted i dag, den 28. juni, under symbolet “MATAS” (ISIN
DK0060497295). Den 13. juni 2013 offentliggjorde Selskabet et prospekt
(“Prospektet”), og definerede udtryk, der er anvendt i denne meddelelse, har
samme betydning som i Prospektet. Administrerende direktør i Matas Terje List udtaler:

“Vi er meget stolte af den massive interesse, vi har oplevet fra private og
institutionelle investorer i Danmark og fra udenlandske institutionelle
investorer. Vi ser det som et stærkt udtryk for tillid til vores
forretningsmodel og fremtidsplaner. Vi glæder os til at byde velkommen til
vores omkring 12.000 nye aktionærer og er samtidig glade for at kunne fortsætte
det gode samarbejde med vores eksisterende aktionærer.” Partner i CVC Capital Partners Søren Vestergaard-Poulsen udtaler:

“Vi glæder os over resultatet af denne proces, der bekræfter, at Matas har de
kvaliteter, der skal til for at være en børsnoteret virksomhed med et
attraktivt potentiale for investorerne. Vi byder de mange nye aktionærer
velkommen og ser frem til fortsat at bakke op om virksomheden.” Resumé af Udbuddet

 -- Udbudskursen er fastsat til DKK 115 pr. Aktie, hvilket giver Matas en
   markedsværdi på ca. DKK 4,7 mia.
 -- Det samlede Udbud omfatter: 
   -- 21.271.185 stk. Udbudte Aktier à nom. DKK 2,50, der sælges af Selskabets
    eksisterende storaktionærer, Svenska M Holding 1 AB (ultimativt ejet af
    visse fonde, der rådgives af tilknyttede selskaber og dattervirksomheder
    i kapitalfonden CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.) og Materialisternes
    Invest ApS (ultimativt ejet af tidligere Matas butiksindehavere og visse
    af disses nærtstående parter) pro rata i forhold til deres
    aktiebeholdninger i Matas A/S (Svenska M Holding 1 AB og
    Materialisternes Invest ApS benævnes under ét de “Sælgende Aktionærer”)
   -- en overallokeringsret på yderligere 3.190.677 stk. Aktier tildelt af de
    Sælgende Aktionærer (pro rata i forhold til det antal Udbudte Aktier, de
    hver især sælger i forbindelse med Børsnoteringen) til Joint Global
    Coordinators, på vegne af Emissionsbankerne, der kan udnyttes helt eller
    delvis indtil den 26. juli 2013
 -- Hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil Udbuddet udgøre
   24.461.862 stk. Aktier, og free float vil være 59,6%, svarende til andelen
   af aktiekapitalen, der ejes af Selskabets nye investorer (jf. “Bilag 1 –
   Ejerstruktur”).
 -- Udbuddet har tiltrukket stor interesse fra danske private investorer samt
   danske og udenlandske institutionelle investorer.
 -- Cirka 12.000 nye investorer har fået tildelt Aktier i Matas. For at
   afspejle den betydelige interesse fra private investorer i Danmark, er det
   besluttet at tildele dem ca. 20% af de Udbudte Aktier. Ca. 80% af de
   Udbudte Aktier er allokeret til danske og udenlandske institutionelle
   investorer.
 -- Før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten vil de Sælgende
   Aktionærer tilsammen eje 19.049.231 stk. Aktier efter Udbuddet, svarende
   til 46.7% af Selskabets aktiekapital. Hvis overallokeringsretten udnyttes
   fuldt ud, vil de Sælgende Aktionærer tilsammen eje 15.858.554 stk. Aktier,
   svarende til 38.9% af Selskabets aktiekapital.

For så vidt angår ordrer på mere end DKK 3 mio. har de Sælgende Aktionærer og
Selskabet foretaget individuelle tildelinger i samråd med Joint Bookrunners. 

For så vidt angår ordrer op til og med DKK 3 mio. er der foretaget matematisk
reduktion som følger, idet alle antal Aktier er rundet ned til nærmeste hele
antal: 

 -- for ordrer op til og med 280 stk. Aktier, svarende til DKK 32.200, er der
   sket fuld tildeling
 -- for ordrer på mere end 280 stk. Aktier er der sket tildeling af 280 stk.
   Aktier samt 15% af den resterende ordre I alt er 130.434 stk. Aktier, svarende til DKK 15 mio., blevet tildelt
Selskabet til Udbudskursen med henblik på at tilbyde Aktier i det forventede
Medarbejderaktieudbud og med henblik på at Selskabet kan opfylde sine
forpligtelser i henhold til Selskabets langsigtede incitamentsprogram.
Endvidere er 13.434 stk. Aktier blevet tildelt de nye medlemmer af Selskabets
Bestyrelse med henblik på at gøre det muligt for dem at investere i Aktier til
Udbudskursen i forbindelse med Udbuddet. De Udbudte Aktier vil blive leveret elektronisk til investorernes konti i VP
Securities og gennem Euroclear Bank, S.A./N.V., som operatør af Euroclear
System, og Clearstream Banking S.A., startende omkring den 3. juli 2013. Som Bilag 1 til denne meddelelse er vedlagt en kursfastsættelsesmeddelelse, der
indeholder oplysninger om Udbuddet, aktiekapital, ejerstruktur, herunder bl.a.
Aktier ejet af medlemmer af Selskabets Bestyrelse, Direktion og
Nøglemedarbejdere. Finansielle formidlere

Morgan Stanley & Co. International plc og Nordea Markets (division af Nordea
Bank Danmark A/S) er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for
Udbuddet. Carnegie Bank A/S, Danske Bank A/S og SEB, Skandinaviska Enskilda
Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sverige, er
Co-Lead Managers for Udbuddet og er sammen med Joint Bookrunners
Emissionsbanker for Udbuddet. Forespørgsler

Terje List, administrerende direktør, Matas A/S, tlf. 48 16 55 55

Søren Vestergaard-Poulsen, CVC Capital Partners, tlf. +44 207 420 4200

Lars Frederiksen, bestyrelsesformand, Materialisternes Invest Holding ApS, tlf.
+45 40 20 66 35 Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, Matas A/S, tlf. 21 71 24 74

Per Bech Thomsen, Impact Communications, tlf. 31 37 31 33Om Matas

Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønheds- og
sundhedsprodukter. Siden Selskabet blev stiftet i 1949 som en sammenslutning af
selvstændigt ejede butikker, har det opnået stor anerkendelse for sin
professionelle rådgivning og gode kundeservice og har udnyttet dette til at
skabe en af Danmarks bedst kendte detailkæder. Matas har et karakteristisk
one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for skønhed,
sundhed, husholdning og personlig pleje. Selskabet har mere end 2.400
medarbejdere, og omsætningen for regnskabsåret 2012/13 udgjorde DKK 3.200 mio. Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller
udleveres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets territorier
og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia) (“USA”)),
Australien, Canada eller Japan. Dette dokument udgør ikke og er ikke en del af
et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA,
Australien, Canada eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant
tilbud eller en sådan opfordring ville være ulovlig. Matas A/S’ værdipapirer er
ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933
(“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der sker
registrering, eller i medfør af en fritagelse eller i en transaktion, der ikke
er underlagt registreringskravene i Securities Act. I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, der har gennemført
Prospektdirektivet, er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene
til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for
fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder
kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret
i den pågældende EØS-medlemsstat. Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien,
2) “investment professionals” omfattet af Article 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Den Britiske
Bekendtgørelse”) eller 3) “high net worth entities” omfattet af Article
49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (de personer, der beskrives i
ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under ét “relevante personer”).
Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve
sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer,
der ikke er relevante personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på
denne meddelelse og dens indhold. Stabilisering/FCAJoint Global Coordinators og Joint Bookrunners og Co-Lead Managers og disses
tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende Matas A/S og de sælgende
aktionærer og ingen anden i forbindelse med Børsnoteringen. De betragter ingen
anden som deres respektive kunder i relation til Børsnoteringen, og de er ikke
ansvarlige over for nogen anden end Matas A/S og de sælgende aktionærer for at
yde den beskyttelse, som deres respektive kunder nyder, eller for at yde
rådgivning i relation til Børsnoteringen, indholdet af dette dokument eller
nogen transaktioner, aftaler eller andre forhold, der omtales heri. I forbindelse med Børsnoteringen kan Joint Global Coordinators og Joint
Bookrunners og Co-Lead Managers og enhver af disses tilknyttede virksomheder,
der fungerer som investorer for egen regning, købe Aktier og i denne egenskab
for egen regning beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde
handle med sådanne Aktier eller andre værdipapirer i Matas A/S eller relaterede
investeringer i forbindelse med Børsnoteringen eller på anden måde.
Henvisninger i Prospektet til de Aktier, der udbydes, købes, placeres eller på
anden måde handles med, skal således læses som omfattende ethvert udbud til,
køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners og Co-Lead Managers og enhver af disses tilknyttede
virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Global
Coordinators og Joint Bookrunners og Co-Lead Managers har ikke til hensigt at
oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der
følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige
oplysningsforpligtelser. Forhold, som dette dokument omhandler, kan udgøre fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske
kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og forventede eller
planlagte finansielle og driftsmæssige resultater og kan identificeres ved ord
som “har som mål”, “vurderer”, “forventer”, “tilsigter”, “agter” “planlægger”,
“søger”, “vil”, “vil måske”, “ville måske”, “forudsætter”, “ville”, “kunne”,
“bør”, “fortsætter”, “anslår” eller lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i
dette dokument er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er
baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Matas A/S vurderer, at disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur
forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete
hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at
forudsige og uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske
begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt
eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i dette dokument. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.