Matas A/S hæver sagen mod Skatteministeriet vedrørende fradrag for transaktionsomkostninger

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Matas A/S hæver sagen mod Skatteministeriet vedrørende fradrag for
transaktionsomkostninger

Selskabsmeddelelse 40

Allerød, 2014-03-25 14:56 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen i Matas A/S har i
dag besluttet at hæve sagen mod Skatteministeriet vedrørende fradrag for
transaktionsomkostninger i skatteårene 2006-2009. 

Som nævnt i prospektet, der blev offentliggjort af Matas A/S den 13. juni 2013,
anfægtede de danske skattemyndigheder skattefradraget for
transaktionsomkostninger i forbindelse med akkvisition af koncernen i 2007.
Landskatteretten stadfæstede SKAT’s afgørelse den 12. september 2013, hvorved
Matas A/S ikke blev givet medhold i forhold til fradragsret for de afholdte
transaktionsomkostninger. 

Det blev i samråd med selskabets rådgivere besluttet at indbringe
Landskatterettens afgørelse ved de civile domstole. Efter en nylig afgørelse i
Højesteret i en tilsvarende sag vurderes det imidlertid at blive vanskeligt at
vinde sagen mod Skatteministeriet, og sagen vil derfor blive hævet. 

Som følge heraf, vil der blive udgiftsført 43,7 mio. kr. i ekstra skat i 4.
kvartal 2013/14. Dette svarer til det fulde beløb, der tidligere er betalt med
12,6 mio. kr. i regnskabsåret 2012/13 og 31,1 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14.
Det har således ingen effekt på pengestrømmene i 4. kvartal 2013/14, at sagen
bliver hævet. Matas A/S kommer til at bære sagens omkostninger som forventes at
blive begrænsede. 

Forventningen om Justeret EBIT for 2013/14 i størrelsesordenen 540-560 mio. kr.
påvirkes ikke af Matas A/S hæver sagn mod Skatteministeriet. Med venlig hilsenMatas A/S