Matas A/S overtager seks associerede butikker og forlænger samhandelsvilkårene i Matas kæden

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Matas A/S overtager seks associerede butikker og forlænger samhandelsvilkårene
i Matas kæden

Selskabsmeddelelse 30/2013

Allerød, 2013-11-01 12:03 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S har i dag
underskrevet aftaler om overtagelse af seks associerede butikker og har
samtidig indgået aftale med 28 ud af 29 af de tilbageværende selvstændige
butiksindehavere om at forlænge de tidsbegrænsede samhandelsvilkår i Matas
kædens vedtægter fra 31. oktober 2017 til 31. oktober 2025 med visse ændringer
som anført i principaftalen af 13. juni 2013. 

Overtagelsen af de 6 butikker sker som led i selskabets strategi om fortsat at
udbygge og konsolidere Matas A/S detailkæde. Adm. direktør Terje List udtaler:
”Vi er særdeles glade for, at det er lykkedes at nå til enighed om overtagelsen
af disse seks butikker, som vil bidrage til Matas’ fortsatte vækst og
værdiskabelse, og at vi samtidig kan forlænge samhandelsvilkårene indtil 2025,
hvilket giver hovedparten af de tilbageværende selvstændige butiksindehavere en
længere planlægningshorisont.” 

Det samlede beløb for overtagelse af de seks butikker udgør ca. 77 mio. kr. med
forbehold for evt. justeringer i forbindelse med den endelige opgørelse af
balancerne på overtagelsestidspunktet. De seks butikker vil blive konsolideret
pr. 1. november 2013 og har en samlet årlig omsætning i størrelsesordenen 80
mio. kr. 

Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 29/2013 vedrørende
forlængelsen af de tidsbegrænsede samhandelsvilkår i Matas kædens vedtægter fra
31. oktober 2017 til 31. oktober 2025 med visse ændringer som anført i
principaftalen af 13. juni 2013. Med venlig hilsenMatas A/S