Matas delårsrapport – 1. halvår 2022/23

Selskabsmeddelelse nr. 11 2022/23
Allerød, den 10. november 2022


Matas delårsrapport – 1. halvår 2022/23

(1. april – 30. september 2022)


Rekordhøj kundetilfredshed, nyt sortiment og vækst i onlinesalget sikrer stabil udvikling i 2. kvartal i et marked præget af forandring

 • Omsætningen steg med 1,6% til DKK 989 mio. i 2. kvartal 2022/23 på baggrund af en vækst i onlinesalget på 9,9%.
 • EBITDA før særlige poster faldt med DKK 6 mio. til DKK 160 mio. sammenlignet med 2. kvartal 2021/22, hvilket skyldtes en stigning i energiomkostningerne på DKK 8 mio. i kvartalet samt planlagte omkostningsstigninger i forbindelse med eksekveringen af langsigtede vækstinitiativer. EBITDA-marginen før særlige poster udgjorde16,2% for kvartalet.
 • Resultat efter skat steg med DKK 10 mio. til DKK 47 mio. i 2. kvartal 2022/23, primært som følge af faldende afskrivninger, da Matas’ varemærke nu er fuldt afskrevet.
 • Kundetilfredsheden nåede det højeste niveau nogensinde med en Net Promoter Score på 75 på matas.dk og på 73 i butikkerne.
 • Matas fastholder forventningerne til regnskabsåret 2022/23:
  • Omsætningen forventes i intervallet DKK 4.390-4.520 mio., svarende til en vækst på mellem 1% og 4%.
  • EBITDA-marginen før særlige poster forventes realiseret inden for intervallet 17-18% under forudsætning af moderate prisstigninger på Health and Beauty-markedet.
  • Investeringer eksklusiv eventuelle opkøb forventes i intervallet DKK 225-250 mio.

For en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for forventningerne, henvises til side 18 i årsrapporten for 2021/22.

Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg, udtaler:

“Matas realiserede vækst i sommerkvartalet, med et mindre fald i salget i juli, hvor danskerne igen begyndte at rejse udenlands. Væksten fortsatte efter sommeren på trods af bekymringer om stigende leveomkostninger. Kunderne handlede generelt hyppigere og købte for mere på grund af det udvidede sortiment på matas.dk, hvor den tocifrede vækst vendte tilbage.

Matas’ vellykkede transformation igennem de seneste fem år har sikret os en stærk finansiel position, og vi vil fortsætte med at investere i langsigtet vækst.

Vi forventer dog et vanskeligere økonomisk klima i 2. halvdel af regnskabsåret, og vi ser tegn på, at kunderne vælger billigere produkter og skærer ned på forbruget i slutningen af måneden. Vi fastholder forventningerne til regnskabsåret men noterer os den øgede risiko og vil fortsat fokusere på at optimere vores omkostningsbase i den resterende del af 2022/23.”


Hoved- og nøgletal

 2022/23
2. kvt.
2021/22
2. kvt.
2022/23
1. halvår
2021/22
1. halvår
Hovedtal (DKK mio.)    
Omsætning989,2973,92.042,71.995,2
Bruttoresultat442,9430,9909,0884,0
EBITDA før særlige poster160,0165,6351,5351,3
Resultat efter skat46,736,4115,890,5
Frie pengestrømme60,286,1158,880,7
     
Nøgletal    
Underliggende omsætningsvækst (like for like)1,6%1,8%2,3%3,9%
Bruttomargin44,8%44,2%44,5%44,3%
EBITDA-margin før særlige poster16,2%17,0%17,2%17,6%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster  2,02,2Hovedpunkter for 2. kvartal 2022/23

 • Matas realiserede i 2. kvartal af 2022/23 en samlet omsætning på DKK 989 mio. mod DKK 974 mio. i samme kvartal sidste år, svarende til en vækst på 1,6%. Både detailomsætningen og det underliggende salg steg med 1,6%.
 • Onlinesalget steg med 9,9%, mens salget i de fysiske butikker faldt med 0,7%. Engrossalget var på niveau med samme periode sidste år.
 • Kundetrafikken udviklede sig positivt, og antallet af transaktioner steg med 3,0% til 5,4 mio. transaktioner, mens den gennemsnitlige basket size faldt med 1,4% til DKK 179 pr. transaktion.
 • Bruttoresultatet for 2. kvartal 2022/23 udgjorde DKK 443 mio. mod DKK 431 mio. i samme kvartal året før. Bruttomarginen udgjorde 44,8% sammenlignet med 44,2% i 2. kvartal 2021/22. Stigningen skyldtes et stigende salg af egne brands inden for Mass Beauty.
 • Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 86 mio. i 2. kvartal 2022/23 mod DKK 69 mio. året før. Stigningen på DKK 17 mio. i andre eksterne omkostninger var primært drevet af en stigning i energiomkostningerne på DKK 8 mio. sammenlignet med 2. kvartal 2021/22.
 • EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 160 mio., og EBITDA-marginen før særlige poster var 16,2%. De stigende energiomkostninger påvirkede EBITDA-marginen negativt med 0,8%-point. Justeret for dette, var EBITDA-marginen før særlige poster på niveau med samme periode sidste år.
 • De samlede af- og nedskrivninger faldt med DKK 20 mio. til DKK 87 mio. i 2. kvartal 2022/23.
 • Matas’ varemærke med en værdi på ca. DKK 1,1 mia. blev fuldt afskrevet i løbet af 4. kvartal 2021/22, hvilket har medført et fald i de kvartalsvise afskrivninger på DKK 18 mio.
 • Periodens resultat efter skat blev DKK 47 mio. mod DKK 36 mio. i 2. kvartal 2021/22.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 146 mio. i 2. kvartal 2022/23 i forhold til DKK 130 mio. i samme kvartal året før.


Hovedpunkter for 1. halvår 2022/23

 • Detailomsætningen steg med 2,3% til DKK 1.994 mio. Mass Beauty realiserede en fremgang på 4,7%, og Health and Wellbeing steg med 4,1%, mens High-End Beauty faldt med 0,4%.
 • Den samlede omsætning steg med 2,4% i 1. halvår 2022/23, og alle salgskanaler realiserede vækst. De fysiske butikker øgede omsætningen med 1,5%, mens onlineomsætningen og engrosomsætningen steg med henholdsvis 4,6% og 6,7%. Den positive udvikling i engrosomsætningen var drevet af engrossalget til Tyskland og et øget engrossalg fra Nilens Jord i 1. kvartal 2022/23.
 • Kundetrafikken udviklede sig positivt, og antallet af transaktioner steg med 5,7% til 10,9 millioner transaktioner, mens den gennemsnitlige basket size faldt med 3,1% til DKK 183 pr. transaktion.
 • Bruttoresultatet for 1. halvår 2022/23 udgjorde DKK 909 mio. mod DKK 884 mio. i 1. halvår 2021/22. Bruttomarginen blev på 44,5% mod 44,3% i 1. halvår 2021/22.
 • Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 164 mio. i 1. halvår 2022/23 mod DKK 138 mio. året før. Stigningen i andre eksterne omkostninger var drevet af en stigning i energiomkostningerne på DKK 11 mio. sammenlignet med 1. halvår 2021/22.
 • EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 352 mio., hvilket var stort set uændret i forhold til 1. halvår 2021/22. EBITDA-marginen før særlige poster var 17,2% mod 17,6% i 1. halvår 2021/22.
 • Pengestrøm fra primær drift udgjorde DKK 290 mio. mod DKK 218 mio. i 1. halvår 2021/22.

Videokonference
Matas afholder en videokonference for investorer og analytikere torsdag den 10. november kl. 10.00. Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 78 76 84 90

UK: +44 203 769 6819

US: +1 646 787 0157

PIN-kode for alle lande: 915912

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/matas/2022q2


Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Per Johannesen Madsen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Frederikke Linde
Chef for Investor Relations, tlf. 60 62 60 87


Udsagn om fremtiden
Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af sundhedstiltag, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.