Matas finanskalender 2021/22

Selskabsmeddelelse 02 2021/22
Allerød den 27. maj 2021


Finanskalender 2021/22


Bestyrelsen i Matas A/S’ har fastsat følgende datoer for offentliggørelse af delårsrapporter, kapitalmarkedsdag, trading update, årsrapport og afholdelse af generalforsamling i 2021/22:

29. juni 2021Ordinær generalforsamling for 2020/21
18. august 2021
18. august 2021
Delårsrapport 1. kvartal 2021/22
Kapitalmarkedsdag
4. november 2021Delårsrapport 2. kvartal 2021/22
7. januar 2022Trading update for 3. kvartal 2021/22
10. februar 2022Delårsrapport 3. kvartal 2021/22
16. maj 2022Frist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsættelse krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling
1. juni 2022Årsrapport 2021/22
28. juni 2022Ordinær generalforsamling for 2021/22


Kontaktpersoner

Henrik Lund        
Chef for Investor Relations
Tlf. 30 30 99 08