Matas gennemfører købet af Kosmolet A/S

Selskabsmeddelelse nr. 4 2019/20
Allerød, 11. juni 2019

Matas gennemfører købet af Kosmolet A/S
Matas’ køb af 100% af aktierne i Kosmolet A/S er gennemført.

Kosmolet A/S står bag det det succesrige danske makeup-brand Nilens Jord. Nilens Jord er det mest efterspurgte makeup-brand i Matas og er kendt for sin allergivenlige og naturlige profil. Mærket har en dedikeret og loyal kundegruppe på tværs af aldersgrupper.

Matas offentliggjorde transaktionen den 28. maj 2019 i selskabsmeddelelse nr. 1 2019/20.

Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48

Klaus Fridorf                                                               
Kommunikationschef, tlf. + 45 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretnings-strategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas-koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i meddelelsen. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

 

Vedhæftet fil