Matas har købt healthtech-platform og indgår samarbejde med onlineapotek

Selskabsmeddelelse nr. 12 2020/21
Allerød, 12. april 2021


Matas har købt healthtech-platform og indgår samarbejde med onlineapotek


Som led i udviklingen af sit datterselskab Firtal Group har Matas via Web Sundhed Aps købt to IT-og indkøbsselskaber for DKK 65,6 mio. plus yderligere betingede vederlag på op til i alt DKK 20 mio. Aftalen betyder, at Web Sundhed Aps fremover vil levere IT-systemer, logistik- og indkøbsydelser til Gazelle Online Apotek, der driver webapoteket.dk.

Webapoteket.dk er stiftet af ægteparret Trine og Lars Persson i 2011, og onlineapoteket, der i dag drives af Trine Persson gennem Gazelle Online Apotek, er det mest benyttede onlineapotek i Danmark, iflg. E-handelsanalysen 2020 fra Dansk Erhverv Digital Handel.

Gazelle Online Apotek vil fortsat være 100% ejet af apoteker Trine Persson, som har apotekerbevillingen, og Gazelle Online Apotek vil fortsat stå for driften af apoteket, herunder salg, rådgivning, samt indkøb og håndtering af receptmedicin og apotekerforbeholdte varer.

For kunderne i webapoteket.dk kommer samarbejdet til at betyde hurtigere levering af varer og en mere smidig brugeroplevelse på webapoteket.dk. Derudover vil Matas via datterselskaberne Web Sundhed ApS og Firtal Group samt de opkøbte IT- og indkøbsselskaber bidrage til at øge udvalget af varer på webapoteket.dk med et større sortiment af de varer, som onlineapoteket må forhandle udover lægemidler, men som ikke findes i onlineapotekets sortiment i dag, så som nye helsekostmærker, specialhudpleje til problemhud, og sundhedsprodukter, som i dag kun forhandles i udlandet.

”Efterspørgslen efter sundhedsprodukter er eksploderet det seneste år – ikke mindst på nettet. Derfor tager vi nu det naturlige næste skridt for Firtal med opkøbet af en healthtech-platform og et samarbejde med Danmarks førende onlineapotek”, siger Brian Andersen, bestyrelsesformand for Firtal Group og direktør for E-commerce for Matas.

Strategisk rationale
Matas har gennem de seneste 3 år opbygget en position som Danmarks næststørste nethandelsplatform målt på antal transaktioner, ifølge Dansk Erhverv Digital Handel. Vækst og kompetencer er styrket gennem køb og integration af Firtal Group i 2018. Firtal Group er specialister i nethandel og står blandt andet bag den populære webshop helsebixen.dk.

Transaktionen

  • De to erhvervede selskaber (Apo-IT Aps og Web-Apo Aps) og Web Sundhed Aps vil blive drevet af Firtal Group
  • Den samlede købssum udgør op til DKK 85,6 mio. kr. hvoraf betingede vederlag udgør op til DKK 20 mio.
  • Heraf er DKK 40,6 mio. betalt og yderligere DKK 25 mio. forfalder senest den 1. april 2024
  • De betingede vederlag forfalder med op til i alt DKK 20 mio. opgøres og betales senest i forlængelse af afslutning af regnskabsåret med udløb hhv. den 31. marts 2024 (op til DKK 10 mio.) 31. marts 2025 (op til DKK 10 mio.)
  • De købte aktiviteter voksede med 40% til en omsætning på DKK 72 mio. med en positiv EBITDA-margin i kalenderåret 2020
  • Overtagelsen ventes at medføre transaktionsomkostninger på omkring DKK 6 mio., der bogføres som særlige poster i årsregnskaberne for 2020/21 og 2021/22.


Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Klaus Fridorf                                                                                            
Kommunikationschef, tlf. + 45 61 20 19 97

Henrik Lund
Chef for Investor Relations, tlf. +45 30 30 99 08


Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas-koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i meddelelsen. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.