Matas indgår aftale om køb af Firtal Group ApS, ejer af bl.a. Helsebixen.dk

Selskabsmeddelelse nr. 5 2018/19 – Intern viden
Allerød, 29. august 2018


Matas indgår aftale om køb af Firtal Group ApS, ejer af bl.a. Helsebixen.dk

Matas har i dag indgået aftale om køb af Firtal Group ApS, som ejer Helsebixen.dk og en række andre webbutikker og brands inden for sundhed og velvære. Gregers Wedell-Wedellsborg, administrerende direktør i Matas A/S, udtaler:

”Lige fra vores allerførste møde med Firtal Groups stiftere har vi haft en fælles vision om at skabe en ny aktør inden for sundhed og velvære med et netværk af digitalt fødte brands rettet mod skarpt definerede målgrupper. Sammen kan Firtal Group og Matas realisere denne vision hurtigere og med større gennemslagskraft end hver for sig.”

Transaktionen

 • Transaktionen prissætter Firtal Group ApS til en samlet værdi på DKK 130 mio. og indebærer endvidere en earn-out-aftale på op til DKK 20 mio.
 • Den foreløbige købesum på DKK 130 mio. erlægges dels kontant (DKK 110 mio.), dels i form af aktier (DKK 20 mio.) ved closing.
 • Overtagelsen forventes at medføre transaktions- og omstruktureringsomkostninger på under DKK 10 mio. i 2018/19, som vil blive bogført som særlige poster.
 • Købets gennemførelse er betinget af godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder.
 • Transaktionen forventes at blive endeligt gennemført i 4. kvartal 2018.

”Vi ser Firtal Group som en attraktiv investering i sig selv og er imponerede over de resultater, stifterne har opnået, samt over deres digitale kompetencer og ambitioner. Derudover har vi identificeret en række måder, hvorpå vi kan fremskynde Firtals vækstplaner og forbedre lønsomheden. Vi forventer således, at Firtal Group kan opnå tocifret omsætningsvækst igennem hele strategiperioden og bidrage til vores langsigtede målsætning om en EBITDA-margin på over 14% senest i regnskabsåret 2022/23. Vi har på baggrund af overtagelsen hævet vores omsætningsforventning for regnskabsåret 2022/23 til ca. DKK 4 mia.,” udtaler adm. direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

”Overtagelsen er et godt strategisk match i forhold til vores nyligt annoncerede vækststrategi, ”Et fornyet Matas”. Med Helsebixen.dk i særdeleshed vil vi forbedre produktudbuddet for det stigende antal sundhedsbevidste forbrugere og øge vores markedsandel på det grønne marked, som det i forvejen er planen. Med Firtal Group forventer vi samlet set næsten at fordoble vores andel af e-handelsmarkedet samt at tage et stort skridt mod en realisering af vores ambition om at blive den førende aktør på e-handelsmarkedet for sundhed og velvære.”

Strategisk rationale

Med overtagelsen af specielt Helsebixen.dk og Firtal Groups øvrige digitale platforme tager Matas et nyt skridt henimod en række vigtige strategiske målsætninger:

 • En førende position på e-handelsmarkedet ved at øge e-handelssalgets andel af det samlede salg. Matas forventer med overtagelsen næsten at fordoble e-handelssalget, som udgjorde 4% af omsætningen i 2017/18. 
 • En større andel af det hastigt voksende grønne marked via en stærkere position på markedet for grønne og naturlige produkter, herunder vitaminer, kosttilskud og naturlige skønhedsprodukter.
 • Skaber nye muligheder for vækst og forretningsudvikling gennem overtagelse af en virksomhed med en stærk IT platform og gode historiske resultater med hensyn til lønsom vækst og innovationsevne.

Derudover indebærer overtagelsen:

 • Potentielle synergieffekter inden for markedsføring, indkøb og logistik.
 • Gevinster fra deling af best practice.
 • Gevinster ved at tilføre kompetente ledere inden for iværksætteri og innovation.

Om Firtal Group ApS

Firtal Group er en førende aktør inden for onlinesalg og -distribution af egne og tredjeparters brands. Firtal opererer primært inden for udvalgte niche vertikaler i ecommerce.

Firtal Group har udviklet en kultur, der er karakteriseret ved iværksætterånd og innovation, og hvor talentfulde medarbejderne får mulighed for at udvikle sig til de bedste inden for e-handel. Firtal Group har hovedkontor i Lystrup nord for Aarhus. Firtal Group føres efter overtagelsen videre som selvstændig virksomhed og vil fortsat have base i Lystrup.  

Firtal Group ApS driver ni forskellige nichewebshops. Den primære webshop er Helsebixen.dk, der er kendt på det danske e-handelsmarkedet for velvære.

Firtal Group ApS opnåede i 2017 en samlet omsætning på DKK 91 mio. og en EBITDA-margin på 10%. Firtal Group har ca. 45 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Omsætningen for 2018 forventes at ligge over DKK 140 mio., med en EBITDA-margin på mere end 11%. Omsætningen for 1. halvår 2018 ligger i tråd med forventningerne.

Finansielle målsætninger

Matas-koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19 er uændrede, bortset fra 1) præciseringen af at EBITDA-marginen er angivet før særlige poster og 2) tilføjelsen af et estimat for de samlede investeringer:

 • Uændret niveau for den underliggende omsætning i forhold til 2017/18 (like-for-like-vækst på mellem -1 og 1%). Uændret.
 • EBITDA-margin før særlige poster på mere end 14,5%. Præciseret.
 • Et niveau for CAPEX på mellem DKK 110 og 130 mio. Uændret.
 • Samlede investeringer (CAPEX og øvrige investeringer) på mellem DKK 240 og 260 mio. Ny.

Transaktions- og omstruktureringsomkostningerne i forbindelse med transaktionen forventes maksimalt at udgøre DKK 10 mio. og vil blive bogført under særlige poster.

Selv efter akkvisitionen forventer Matas A/S at kunne udbetale udbytte for regnskabsåret 2018/19.  

Finansielle ambitioner

De finansielle ambitioner frem mod regnskabsåret 2022/23 er uændrede med undtagelse af den samlede omsætning, som er hævet fra mellem DKK 3,7 og 3,9 mia. til ca. DKK 4 mia. i 2022/23:

 • En omsætning i 2022/23 på ca. DKK 4 mia. drevet af øget onlinehandel inklusiv salg fra Firtal Group, opgradering af butikskonceptet og løbende tilpasning af butiksnetværket. Der ventes positiv underliggende vækst (like-for-like) senest fra regnskabsåret 2020/21. Revideret.
 • En EBITDA margin på mere end 14% i slutningen af strategiperioden. Uændret.
 • Et gennemsnitligt årligt niveau for CAPEX på mellem DKK 120 og 140 mio. med en overvægt af investeringer foretaget i strategiperiodens første tre år. Uændret.
 • En gearing på et niveau mellem 2,5 og 3 (nettorentebærende gæld i forhold til justeret EBITDA, dvs. EBITDA før særlige poster) i strategiperioden. Uændret.

De finansielle ambitioner er baseret på de eksisterende IFRS-regler, herunder indvirkningen af IFRS 15, og tager ikke højde for indvirkningen af IFRS 16.

Bortset fra ‘Matas Natur’ og nu også overtagelsen af Firtal Group ApS er effekten af nye vækstinitiativer ikke medregnet i de reviderede finansielle ambitioner for strategiperioden.

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 29. august 2018 kl. 11.30.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK                                                    +45 35 15 81 21
UK                                                    +44 (0) 330 336 9411
US                                                    +1 323 794 2423
Eventkode                                         3781808

Link til webcast                                  https://edge.media-server.com/m6/p/4zfaczd4

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                              
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                                                      

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                           
Head of Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. 48 16 55 48     

Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas-koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas-koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i denne meddelelse. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil