Matas ledelsens køb af aktier

Selskabsmeddelelse 6 2018/19
Allerød den 29. august 2018

Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19
                            

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Matas aktier:

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn Gregers Wedell-Wedellsborg
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel Adm. direktør
b)Første indberetning/ændring Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn Matas A/S
b)LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
 Aktier i Matas A/S

 

 DK0060497295
b)Transaktionens art Køb
c)Pris(er) og mængde(r)

 
 Pris(er) (DKK)  Mængde(r)
 994.154,80        16.641
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 
e)Dato for transaktionen 29. august 2018
f)Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

For yderligere information

Elisabeth Toftmann Klintholm, Head of Investor Relations
Tlf. +45 25 55 63 37

Vedhæftet fil