Matas – Nyt aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse nr. 9 2021/22
Allerød den 24. august 2021


Matas – Nyt aktietilbagekøbsprogram


Matas har i dag igangsat et nyt aktietilbagekøbsprogram for op til DKK 75 mio., som gennemføres i perioden fra 24. august til senest 31. december 2021.

Aktietilbagekøbet igangsættes i overensstemmelse med udmeldingerne i årsrapporten for 2020/2021 og i henhold til bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier, som blev vedtaget på Matas’ generalforsamling den 29. juni 2021. Aktietilbagekøbet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning 596/2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (Safe Harbour Forordningen).

Matas har udpeget Nordea som lead manager for aktietilbagekøbet. Nordea vil købe aktier for Matas og vil tage handelsbeslutninger uafhængigt af og uden påvirkning fra Matas.

Programmet bliver igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier og for at møde forpligtigelser fra Matas’ incitamentsprogrammer.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil have en maksimal værdi af DKK 75 mio., og der kan maksimalt købes 850.000 aktier.

Det maksimale antal aktier, der kan købes tilbage på en enkelt handelsdag, vil ikke overstige en handelsvolumen svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen på Nasdaq Copenhagen i de foregående 20 handelsdage.

Aktier købt under aktietilbagekøbsprogrammet må ikke købes til en kurs, der overstiger den højeste af:

1)   Aktiekursen for den sidste uafhængige transaktion

2)   Det højeste uafhængige købsbud

Matas vil offentliggøre oplysninger om transaktioner, der gennemføres under tilbagekøbsprogrammet, i en selskabsmeddelelse og på investor.matas.dk senest ved afslutningen af hver syvende handelsdag.

Matas kan vælge at afslutte aktietilbagekøbsprogrammet på ethvert tidpunkt. Såfremt Matas vælger at afslutte aktietilbagekøbsprogrammet, vil dette meldes ud i en selskabsmeddelelse.


Kontaktpersoner

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                                                      

Henrik Brünniche Lund                                                          
Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08