SKAT fastholder, at der vil blive opkrævet rentekildeskat af godskrevne renter til MHolding AB i årene 2006-2009

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

SKAT fastholder, at der vil blive opkrævet rentekildeskat af godskrevne renter
til MHolding AB i årene 2006-2009

Selskabsmeddelelse 28/2013

Allerød, 2013-09-25 09:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S har modtaget
afgørelse fra SKAT om, at der vil blive opkrævet rentekildeskat for
indkomstårene 2006, 2007, 2008 og 2009 af godskrevne renter til MHolding AB.
Som nævnt i prospekt af 13. juni 2013 beløber den samlede rentekildeskat sig
til 56,4 mio. kr. Derudover vil kravet blive påskrevet renter, som pt. vurderes
at udgøre ca. 30 mio. kr. 

Matas A/S er uenig i afgørelsen og vil påklage denne til Landskatteretten. Der
er ikke foretaget hensættelser i relation til skattesagen, idet ledelsen
vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at koncernen vil få medhold, hvis
sagen kommer for en domstol. 

Selskabets politik om, at der forventes at blive udbetalt udbytte svarende til
mindst 60 % af Justeret Nettoresultat for 2013/14 vil ikke blive påvirket af
kravet fra SKAT. Med venlig hilsen

Matas A/S

For yderligere information

Jesper Breitenstein

Head of Investor Relations

Tlf. 27 80 76 75