Storaktionærmeddelelse

Matas A/S
Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse 37

Allerød, 2014-01-10 09:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Vi meddeler hermed, at Matas
A/S (”Selskabet”) har modtaget oplysning om, at Selskabets storaktionær Svenska
M Holding 1 AB i dag har solgt i alt 7.918.186 stk. aktier i Matas A/S svarende
til 19,4% af den samlede aktiekapital til en pris af kr. 150 per aktie til en
gruppe af institutionelle investorer. 

I forbindelse med ovennævnte handel med aktier har Matas A/S i dag modtaget
følgende meddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29: 

Meddelelse om, at Svenska M Holding 1 AB i dag har afhændet 7.918.186 stk.
aktier i Matas A/S. 

Svenska M Holding 1 AB vil efter afvikling af salget ikke længere eje aktier i
Matas A/S. 

Svenska M Holding 1 AB er en helejet dattervirksomhed af Svenska M Holding AB,
som er ejet af Mholdings S.à r.l. Mholdings S.à r.l. er ejet af fondene CVC
European Equity Partners IV (A) L.P., CVC European Equity Partners IV (B) L.P.,
CVC European Equity Partners IV (C) L.P., CVC European Equity Partners IV (D)
L.P. og CVC European Equity Partners IV (E) L.P. CVC European Equity Partners
IV (A) L.P. og CVC European Equity Partners IV (B) L.P. forvaltes af deres
komplementar, CVC European Equity IV (AB) Limited, og CVC European Equity
Partners IV (C) L.P., CVC European Equity Partners IV (D) L.P. og CVC European
Equity Partners IV (E) L.P. forvaltes af deres komplementar, CVC European
Equity IV (CDE) Limited. CVC European Equity IV (AB) Limited og CVC European
Equity IV (CDE) Limited er indirekte majoritetsejede dattervirksomheder af CVC
Capital Partners SICAV-FIS S.A. Med venlig hilsen

Matas A/S