Storaktionærmeddelelse

Matas A/S
Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse 26/2013

Allerød, 2013-09-20 10:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I henhold til
værdipapirhandelslovens § 29 skal det hermed oplyses, at Matas A/S
(”Selskabet”) har modtaget oplysning om, at Materialisternes Invest Holding ApS
i dag har aftalt at sælge i alt 1.859.103 aktier i Matas A/S (de ”Solgte
Aktier”) i forbindelse med tilbagekøb af anparter i Materialisternes Invest
Holding ApS fra et antal anpartshavere (”Anpartshaverne”), herunder C.C. CLEA
CAPITAL ltd. og Mainvest ApS. Tilbagekøbet af anparter sker som led i den
forudsatte omstrukturering af Materialisternes Invest Holding ApS, der er
omtalt i Matas A/S’ prospekt af 13. juni 2013. 

C.C. CLEA CAPITAL ltd. er kontrolleret af Lars Frederiksen, der er
bestyrelsesmedlem i Matas A/S og bestyrelsesformand i Materialisternes Invest
Holding ApS. Mainvest ApS er kontrolleret af Mads Pilgren, der er
bestyrelsesmedlem og direktør i Materialisternes Invest Holding ApS. 

Alle Anpartshaverne har, i relation til de Solgte Aktier, tiltrådt de lock-up
tilsagn, der oprindeligt blev afgivet af Materialisternes Invest ApS på
tidspunktet for børsnoteringen, og som senere blev tiltrådt af Materialisternes
Invest Holding ApS, for den resterende del af lock-up perioden, som beskrevet i
prospektet, der blev offentliggjort af Matas A/S den 13. juni 2013. 

Materialisternes Invest Holding ApS’ samlede beholdning af aktier i Matas A/S
udgør efter afvikling af salget 1.595.487 stk. aktier, der har en samlet
nominel værdi på kr. 3.988.718 svarende til 3,9% af aktiekapitalen og 3,9% af
stemmerettighederne. Forespørgsler

Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, tlf. 21 71 24 74