Storaktionærmeddelelse

Matas A/S
Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse 24/2013

Allerød, 2013-09-17 18:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vi meddeler hermed, at Matas
A/S (”Selskabet”) har modtaget oplysning om, at to af Selskabets storaktionærer
Svenska M Holding 1 AB og Materialisternes Invest Holding ApS i dag har aftalt
at sælge i alt 4.485.778 aktier i Matas A/S (de ”Solgte Aktier”), svarende til
11,0% af den samlede aktiekapital til en pris af kr. 130 per aktie til KIRKBI
Invest A/S. Salget er gennemført med samtykke fra Morgan Stanley & Co
International plc (“Morgan Stanley”) og Nordea Markets (afdeling af Nordea Bank
Danmark A/S) (“Nordea Markets”) som Joint Global Coordinators i forbindelse med
Matas A/S’ børsnotering på betingelse af, at KIRKBI Invest A/S, i relation til
de Solgte Aktier, accepterede at overholde de lock-up tilsagn, der oprindeligt
blev afgivet af Svenska M Holding 1 AB og Materialisternes Invest ApS på
tidspunktet for børsnoteringen, for den resterende del af lock-up perioden, som
beskrevet i prospektet, der blev offentliggjort af Matas A/S den 13. juni 2013.
Morgan Stanley og Nordea Markets har rådgivet Svenska M Holding 1 AB og
Materialisternes Invest Holding ApS vedrørende salget. 

I forbindelse med ovennævnte handel med aktier har Matas A/S modtaget følgende
meddelelser i henhold til værdipapirhandelslovens § 29: 

 1. Meddelelse om, at Svenska M Holding 1 AB i dag har aftalt at afhænde
   3.123.180 stk. aktier i Matas A/S. Svenska M Holding ABs samlede beholdning
   af aktier i Matas A/S efter afvikling af salget af aktier i Matas A/S udgør
   7.918.186 stk. aktier, der har en samlet nominel værdi på kr. 19.795.465
   svarende til 19,4% af aktiekapitalen og 19,4% af stemmerettighederne.

Svenska M Holding 1 AB er en helejet dattervirksomhed af Svenska M Holding AB,
som er ejet af Mholdings S.à r.l. Mholdings S.à r.l. er ejet af fondene CVC
European Equity Partners IV (A) L.P., CVC European Equity Partners IV (B) L.P.,
CVC European Equity Partners IV (C) L.P., CVC European Equity Partners IV (D)
L.P. og CVC European Equity Partners IV (E) L.P. CVC European Equity Partners
IV (A) L.P. og CVC European Equity Partners IV (B) L.P. forvaltes af deres
komplementar, CVC European Equity IV (AB) Limited, og CVC European Equity
Partners IV (C) L.P., CVC European Equity Partners IV (D) L.P. og CVC European
Equity Partners IV (E) L.P. forvaltes af deres komplementar, CVC European
Equity IV (CDE) Limited. CVC European Equity IV (AB) Limited og CVC European
Equity IV (CDE) Limited er indirekte majoritetsejede dattervirksomheder af CVC
Capital Partners SICAV-FIS S.A. 

 1. Meddelelse om, at Materialisternes Invest Holding ApS i dag har aftalt at
   afhænde 1.362.598 stk. aktier i Matas A/S. Materialisternes Invest Holding
   ApS’ samlede beholdning af aktier i Matas A/S efter afvikling af salget af
   aktier i Matas A/S udgør 3.454.590 stk. aktier, der har en samlet nominel
   værdi på kr. 8.636.475 svarende til 8,5% af aktiekapitalen og 8,5% af
   stemmerettighederne.

 1. Meddelelse om, at KIRKBI Invest A/S i dag aftalt at erhverve 4.485.778 stk.
   aktier i Matas A/S, således at KIRKBI Invest A/S’ samlede beholdning af
   aktier i Matas A/S efter afvikling af købet af aktier i Matas A/S udgør
   4.485.778 stk. aktier, der har en samlet nominel værdi på kr. 11.214.445
   svarende til 11,0% af aktiekapitalen og 11,0% af stemmerettighederne.
   KIRKBI Invest A/S ejes 100% af KIRKBI A/S.Forespørgsler

Lars Vinge Frederiksen, Formand for bestyrelsen, tlf. 48 16 55 55

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75