Storaktionærmeddelelse

Matas A/S
Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse 21/2013

Allerød, 2013-08-29 18:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I henhold til
værdipapirhandelslovens § 29 skal det hermed oplyses, at Matas A/S har modtaget
meddelelse om, at Materialisternes Invest ApS’ samlede beholdning af aktier i
Matas A/S som udgør 4.817.188 stk. aktier med en samlet nominel værdi på kr.
12.042.970 (svarende til 11,8 % af aktiekapitalen og 11,8 % af
stemmerettighederne) pr. 29. august 2013 er ejet af Materialisternes Invest
Holding ApS som følge af en koncernintern fusion mellem Materialisternes Invest
ApS og Materialisternes Invest Holding ApS. 

Materialisternes Invest ApS, som var en helejet dattervirksomhed af
Materialisternes Invest Holding ApS, er som resultat af fusionen ophørt med at
eksistere. Den koncerninterne fusion sker som led i den forudsatte
omstrukturering af Materialisternes Invest ApS, der er omtalt i Matas A/S’
prospekt af 13. juni 2013. 

Forespørgsler

Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, tlf. 21 71 24 74