Storaktionærmeddelelse

Matas A/S
Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse 10/2013

Allerød, 2013-06-28 17:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I henhold til
værdipapirhandelslovens § 29 skal det hermed oplyses, at Matas A/S har modtaget
meddelelse om, at Materialisternes Invest ApS’ samlede beholdning af aktier i
Matas A/S pr. 28. juni 2013 (efter transaktionerne i forbindelse med
børsintroduktionen af Matas A/S) udgør 5.786.386 stk. aktier, der har en samlet
nominel værdi på kr. 14.465.965 svarende til 14,2 % af aktiekapitalen og 14,2 %
af stemmerettighederne. 

Materialisternes Invest ApS er en helejet dattervirksomhed af Materialisternes
Invest Holding ApS som den ultimative kontrollerende enhed. Forespørgsler

Lars Vinge Frederiksen, formand for bestyrelsen, tlf. 48 16 55 55

Terje List, administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, tlf. 21 71 24 74