Storaktionærmeddelelse

Matas A/S
Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelse

Selskabsmeddelelse 45 2016/17

Allerød, 2017-01-30 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- I henhold til
værdipapirhandelslovens § 29 skal det hermed oplyses, at Matas A/S har modtaget
meddelelse om, at Schroders Plc via Schroder Investment Management (North
America) Limited har reduceret sin samlede beholdning af aktier i Matas A/S til
1.935.230 aktier pr. 26. januar 2017, svarende til 4,925% af aktiekapitalen og
4,925% af stemmerettighederne. Med venlig hilsenMatas A/S

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. 48 1655 48