Tildeling af optioner og indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Tildeling af optioner og indberetning om transaktioner i henhold til
værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 10 2014/15

Allerød, 2014-08-21 07:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I overensstemmelse med Matas
A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S dags
dato tildelt i alt 72.789 optioner, fordelt med 47.516 optioner til direktionen
og 25.273 optioner til nøglemedarbejdere, til køb af aktier i Matas A/S i
henhold til selskabets langsigtede incitaments­ordning. 

Aktieoptionerne er betinget af opfyldelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50
%: én baseret på EBITDA og én baseret på det samlede afkast i koncernen til
aktionærerne. Ved opfyldelse af KPI’erne sker optjening i tre lige dele efter
hvert af regnskabsårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17, og målene for KPI’er er
fastsat for hver af disse perioder. 

Ingen af de eventuelt optjente aktieoptioner vil kunne udnyttes før tidligst
efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2016/17. Optionerne
vil herefter kunne udnyttes i en periode på op til to år. Hver optjent
aktieoption giver indehaveren ret til at købe én aktie i Selskabet til en kurs
pr. aktie på DKK 7,16. 

Såfremt 100% af de tildelte 72.789 aktieoptioner bliver optjent i perioden
2014/15 til 2016/17 udgør den teoretiske værdi af optioner pr. dags dato DKK
8.214.407 opgjort efter Black-Scholes-modellen under forudsætning af en kurs på
DKK 7,16, en gennemsnitlig beregningsteknisk løbetid på 5 år, en
beregningsteknisk volatilitet på 18 %, et beregningsteknisk dividende afkast på
aktien (dividend yield) på 3,6 % og en beregningsteknisk rente på 0,5%. 

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a indberetter Matas A/S hermed
oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med
Matas A/S aktier og tilknyttede værdipapirer. Matas A/S har i forbindelse med
tildeling af aktieoptionerne modtaget meddelelse om nedenstående transaktioner: 


Navn     Terje List                            
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag     Adm. direktør                           
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode   Aktieoptioner relateret til fondskode DK0060497295        
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion  Tildeling af aktieoptioner, der er betinget af opfyldelse af visse
        KPI’er, og som ved optjening først kan udnyttes efter      
        offentliggørelse af årsrapporten for 2016/17           
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktieoptioner                           
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato  21. august 2014                          
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    N/A                                
--------------------------------------------------------------------------------
Antal     32.892 (forudsat 100% optjening)                 
--------------------------------------------------------------------------------
Teoretisk   Beregningsteknisk værdiansættelse efter Black-Scholes-modellen på 
 markedsværd  DKK 3.711.938 (forudsat 100% optjening)             
i (DKK)                                     
--------------------------------------------------------------------------------

Navn     Anders T. Skole-Sørensen                     
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag     Finansdirektør                          
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode   Aktieoptioner relateret til fondskode DK0060497295        
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion  Tildeling af aktieoptioner, der er betinget af opfyldelse af visse
        KPI’er, og som ved optjening først kan udnyttes efter      
        offentliggørelse af årsrapporten for 2016/17           
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktieoptioner                           
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato  21. august 2014                          
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    N/A                                
--------------------------------------------------------------------------------
Antal     14.624 (forudsat 100% optjening)                 
--------------------------------------------------------------------------------
Teoretisk   Beregningsteknisk værdiansættelse efter Black-Scholes-modellen på 
 markedsværd  DKK 1.650.352 (forudsat 100% optjening)             
i (DKK)                                     
--------------------------------------------------------------------------------Med venlig hilsenMatas A/SFor yderligere information
Jesper Breitenstein
Head of Investor Relations
Tlf. 27 80 76 75