Tildeling af optioner og indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Tildeling af optioner og indberetning om transaktioner i henhold til
værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 10 2015/16

Allerød, 2015-06-26 10:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I overensstemmelse med Matas
A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S dags
dato tildelt i alt 208.698 optioner, fordelt med 132.803 optioner til
direktionen og 75.895 optioner til nøglemedarbejdere, til køb af aktier i Matas
A/S i henhold til selskabets langsigtede incitaments­ordning. 

Aktieoptionerne er betinget af opfyldelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50
%: én baseret på ROIC før skat og eksklusiv goodwill og én baseret på
udviklingen i egenkapitalen. Ved opfyldelse af KPI’erne sker optjening i tre
lige dele efter hvert af regnskabsårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20, og målene
for KPI’er er fastsat for hver af disse perioder. 

Ingen af de eventuelt optjente aktieoptioner vil kunne udnyttes før tidligst
efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2017/18. Optionerne
vil herefter kunne udnyttes i en periode på op til tre år. Hver optjent
aktieoption giver indehaveren ret til at købe én aktie i Selskabet til en kurs
pr. aktie på DKK 170,12 regnet som gennemsnittet ti handelsdage efter
offentliggørelsen af årsrapporten tillagt 10%. 

Såfremt 100% af de tildelte 208.698 aktieoptioner bliver optjent i perioden
2017/18 til 2019/20 udgør den teoretiske værdi af optionerne pr. dags dato DKK
7.919.473 opgjort efter Black-Scholes-modellen under forudsætning af en
udnyttelseskurs på DKK 170,12, en gennemsnitlig beregningsteknisk løbetid på 7
år, en beregningsteknisk volatilitet på 25,9% og en beregningsteknisk rente på
0,45%. 

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a indberetter Matas A/S hermed
oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med
Matas A/S aktier og tilknyttede værdipapirer. Matas A/S har i forbindelse med
tildeling af aktieoptionerne modtaget meddelelse om nedenstående transaktioner: Navn     Terje List                            
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag     Adm. direktør                           
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode   Aktieoptioner relateret til fondskode DK0060497295        
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion  Tildeling af aktieoptioner, der er betinget af opfyldelse af visse
        KPI’er, og som ved optjening først kan udnyttes efter      
        offentliggørelse af årsrapporten for 2017/18           
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktieoptioner                           
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato  26. juni 2015                           
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    N/A                                
--------------------------------------------------------------------------------
Antal     88.926 (forudsat 100% optjening)                 
--------------------------------------------------------------------------------
Teoretisk   Beregningsteknisk værdiansættelse efter Black-Scholes-modellen på 
 markedsværd  DKK 3.374.479 (forudsat 100% optjening)             
i (DKK)                                     
--------------------------------------------------------------------------------

Navn     Anders T. Skole-Sørensen                     
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag     Finansdirektør                          
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode   Aktieoptioner relateret til fondskode DK0060497295        
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion  Tildeling af aktieoptioner, der er betinget af opfyldelse af visse
        KPI’er, og som ved optjening først kan udnyttes efter      
        offentliggørelse af årsrapporten for 2017/18           
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktieoptioner                           
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato  26. juni 2015                           
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    N/A                                
--------------------------------------------------------------------------------
Antal     43.877 (forudsat 100% optjening)                 
--------------------------------------------------------------------------------
Teoretisk   Beregningsteknisk værdiansættelse efter Black-Scholes-modellen på 
 markedsværd  DKK 1.665.003 (forudsat 100% optjening)             
i (DKK)                                     
--------------------------------------------------------------------------------

For yderligere information:
Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations
Tlf. 27 80 76 75