Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner

Selskabsmeddelelse 8 2018/19
Allerød den 17. september 2018


Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

                            
I overensstemmelse med Matas A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S (”Matas”) dags dato tildelt i alt 125.158 Performance Share Units (”PSU’er”), fordelt med 87.853 PSU’er til direktionen og 37.305 PSU’er til nøglemedarbejdere i henhold til selskabets langsigtede incitamentsprogram.

Afhængigt af opnåelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden til og med regnskabsåret 2020/21, kan antallet af tildelte PSU’er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte antal ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU’erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.  

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI’er, modner de tildelte PSU’er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2020/21.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI’er i perioden fra regnskabsåret 2018/19 og indtil afslutningen af regnskabsåret 2020/21 udgør værdien af PSU’erne med fredagens lukkekurs DKK 11,4 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en fireårig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af deres bruttoløn.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne:

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn Gregers Wedell-Wedellsborg
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel CEO
b)Første indberetning/ændring Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn Matas A/S
b)LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
 Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S
 
 DK0060497295
b)Transaktionens art Tildeling af PSUer i forbindelse med aktieoptionsprogram
c)Pris(er) og mængde(r)  Pris(er) (DKK)    Mængde(r)
  0                        57.561   
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 

 
e)Dato for transaktionen 17. september 2018
f)Sted for transaktionen Uden for markedet


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn  Anders T. Skole-Sørensen
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel  Finansdirektør
b)Første indberetning/ændring  Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn  Matas A/S
b)LEI-kode  2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
  Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S

   DK0060497295
b)Transaktionens art  Tildeling af PSUer i forbindelse med aktieoptionsprogram
c)Pris(er) og mængde(r)  Pris(er) (DKK)   Mængde(r)
  0                      30.292   
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 

 
e)Dato for transaktionen  17. september 2018
f)Sted for transaktionen  Uden for markedet

For yderligere information

Elisabeth Toftmann Klintholm
Head of Investor Relations & Corporate Affairs
Tlf. +45 48 16 55 48

Vedhæftet fil