Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 07 2021/22
Allerød den 20. august 2021


Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19


I overensstemmelse med Matas A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S (”Matas”) dags dato tildelt i alt 123.082 Performance Share Units (”PSU’er”), fordelt med 60.907 PSU’er til direktionen og 62.175 PSU’er til øvrig ledelse i henhold til selskabets langsigtede incitamentsprogram.

Afhængigt af opnåelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden til og med regnskabsåret 2023/24, kan antallet af tildelte PSU’er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte antal ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU’erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI’er, modner de tildelte PSU’er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2023/24.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI’er i perioden fra regnskabsåret 2021/22 og indtil afslutningen af regnskabsåret 2023/24 udgør værdien af PSU’erne med torsdagens lukkekurs DKK 22,4 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en fireårig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af deres bruttoløn.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget efterfølgende indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne.


Kontaktperson
Henrik Lund
Head of Investor Relations, tel +45 30 30 99 08