Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 05 2022/23
Allerød den 23. juni 2022

 

I overensstemmelse med vederlagspolitikken for Matas A/S (Matas) er i alt 152.079 Performance Share Units (PSU’er), i henhold til selskabets langsigtede incitamentsprogram for 2022/23, blevet tildelt den 23. juni 2022.

55.700 PSU’er er blevet tildelt direktionen og 96.379 PSU’er er blevet tildelt selskabets øvrige ledelse.

Afhængigt af opnåelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden til og med regnskabsåret 2024/25, kan antallet af tildelte PSU’er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte antal ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit, og forudsat PSU’erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på tidspunktet for vesting.

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI’er, modner de tildelte PSU’er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2024/25.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI’er i perioden fra regnskabsåret 2022/23 og indtil afslutningen af regnskabsåret 2024/25 udgør værdien af PSU’erne DKK 18,2 mio. ved lukkekursen den 22. juni 2022 på DKK 79,9.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en fireårig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af deres bruttoløn.

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 har Matas modtaget nedenstående indberetning fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer i forbindelse med tildeling af PSU’erne.

 

Kontaktperson
Frederikke Linde
Head of Investor Relations, tel +45 60 62 60 87