Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner

Selskabsmeddelelse 09 2019/20
Allerød den 17. september 2019

Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

I overensstemmelse med Matas A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S (”Matas”) dags dato tildelt i alt 175.523 Performance Share Units (”PSU’er”), fordelt med 93.659 PSU’er til direktionen og 81.864 PSU’er til øvrig ledelse i henhold til selskabets langsigtede incitamentsprogram.

Afhængigt af opnåelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden til og med regnskabsåret 2021/22, kan antallet af tildelte PSU’er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte antal ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU’erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.  

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI’er, modner de tildelte PSU’er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2021/22.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI’er i perioden fra regnskabsåret 2019/20 og indtil afslutningen af regnskabsåret 2021/22 udgør værdien af PSU’erne med mandagens lukkekurs DKK 13,6 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en fireårig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af deres bruttoløn.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne:

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn Gregers Wedell-Wedellsborg
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel CEO
b)Første indberetning/ændring Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn Matas A/S
b)LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
 Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S

 

 DK0060497295
b)Transaktionens art Tildeling af PSU’er i forbindelse med aktieoptionsprogram
c)Pris(er) og mængde(r)

 
 Pris(er) (DKK)  Mængde(r)
  0  61.365 
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 

 
e)Dato for transaktionen 17. september 2019
f)Sted for transaktionen Uden for markedet


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a)Navn  Anders T. Skole-Sørensen
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling/titel  Finansdirektør
b)Første indberetning/ændring  Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen
a)Navn  Matas A/S
b)LEI-kode  2138004PXX8LWGHGL872
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
  Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S

 

  DK0060497295
b)Transaktionens art  Tildeling af PSU’er i forbindelse med aktieoptionsprogram
c)Pris(er) og mængde(r)

 
 Pris(er) (DKK)  Mængde(r)
  0  32.294 
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris (DKK)
 

 
e)Dato for transaktionen 17. september 2010
f)Sted for transaktionen Uden for markedet

For yderligere information

Elisabeth Toftmann Klintholm
Head of Investor Relations & Corporate Affairs
Tlf. +45 48 16 55 48

Vedhæftet fil