Tildeling af Performance Share Units og indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Tildeling af Performance Share Units og indberetning om transaktioner i henhold
til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 11 2017/18

Allerød, 2017-11-27 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- I overensstemmelse med Matas
A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S (Matas)
dags dato tildelt i alt 42.135 Performance Share Units (PSU’er) til selskabets
administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg, i henhold til selskabets
langsigtede incitaments­program. 

Afhængigt af opnåelse af to KPI’er, der hver vægtes med 50%, én baseret på
udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden frem
til og med regnskabsåret 2019/20, kan antallet af tildelte PSU’er variere i et
interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte ved vesting. 

PSU’erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU’erne vester og ikke bortfalder,
giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet. 

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI’er, modner de tildelte PSU’er
efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2019/20. 

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI’er i perioden indtil afslutningen af
regnskabsåret 2019/20 udgør værdien af PSU’erne med gårsdagens lukkekurs DKK
4,6 mio. 

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltageren over en
fire-årig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt
del af dennes bruttoløn. 

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget
nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående
vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer
forbindelse med tildeling af PSU’erne: 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn            Gregers Wedell-Wedellsborg           
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel       Administrerende Direktør            
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første           Første indberetning               
   indberetning/ændring                            
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn            Matas A/S                    
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode          N/A                       
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det     Performance Share Units knyttet til aktier i  
   finansielle         Matas A/S                   
  instrument,         DK0060497295                  
   instrumenttypen                              
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art     Tildeling                    
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)    Pris(er) (DKK)                 
                 Mængde(r)                   
                0                        
                  42.135                   
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger                           
  ·     Aggregeret                            
   mængde                                   
  ·     Pris (DKK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen   27. november 2017                
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen   Uden for markedet                
--------------------------------------------------------------------------------
     For yderligere information
     
     Elisabeth Toftmann Klintholm
     
     Head of Investor Relations & Strategy
     
     Tlf. +45 48 16 55 48