Tildeling af Performance Share Units, tilbagekøb af optioner og indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Tildeling af Performance Share Units, tilbagekøb af optioner og indberetning om
transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Selskabsmeddelelse 18 2016/17

Allerød, 2016-09-09 15:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I overensstemmelse med Matas
A/S’ Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S
(”Matas”) dags dato tildelt i alt 66.968 Performance Share Units (”PSUer”),
fordelt med 42.501 PSUer til direktionen og 24.467 PSUer til nøglemedarbejdere. 

Afhængigt af opnåelse af to KPIer, der hver vægtes med 50 %, kan antallet af
tildelte PSUer ved vesting variere i et interval mellem 75% og 150% af det
oprindeligt tildelte. Den ene KPI er baseret på udviklingen i EBITDA og den
anden er baseret på udviklingen i omsætningen i perioden frem til og med
regnskabsåret 2018/19. 

PSUerne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSUerne vester og ikke bortfalder,
giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet. 

Forudsat opfyldelse af de beskrevne KPIer modner tildelte PSUer efter
offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2018/19. 

Ved hhv. minimal og maksimal opnåelse af de beskrevne KPIer i perioden indtil
afslutningen af regnskabsåret 2018/19 udgør værdien af PSUerne med gårsdagens
lukkekurs hhv. DKK 6,25 mio. og DKK 12,5 mio. 

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en
fire-årig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt
del af deres bruttoløn. 

Som et led i tildelingen af PSUer har Matas efter gensidig aftale med
deltagerne deri annulleret de hidtidige optionsprogrammer, der blev tildelt i
2014 og 2015. Modværdien af programmerne beregnet ud fra en Black-Scholes
model, DKK 6,6 mio., vil blive kontant afregnet med deltagerne af de hidtidige
programmer. 

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget
nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtståendes
transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med
tildeling af PSUerne og annulleringen af de hidtidige optionsprogrammer: 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn           Terje List                     
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel      Adm. direktør                   
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første          Første Indberetning                
   indberetning/ændring                            
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn           Matas A/S                     
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode         N/A                        
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det    Performance Share Units knyttet til aktier i Matas 
   finansielle       A/S                        
  instrument,       DK0060497295                    
   instrumenttypen                              
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art    Tildeling af PSUer i forbindelse med        
               aktieoptionsprogram                
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)  Pris(er) (DKK)                   
                Mængde(r)                    
               0                         
                     28.542                 
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger                           
  ·     Aggregeret                            
   mængde                                   
  ·     Pris (DKK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen  9. september 2016                 
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen  Uden for markedet                 
--------------------------------------------------------------------------------

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn           Terje List                    
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel      Adm. direktør                   
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første          Første Indberetning                
   indberetning/ændring                            
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn           Matas A/S                     
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode         N/A                        
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det    Aktieoptioner                   
   finansielle       DK0060497295                   
  instrument,                                 
   instrumenttypen                              
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art    Salg af aktieoptioner               
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)   Pris(er) (DKK)                  
                 Mængde(r)                   
               110,34                      
                    11.222                 
               15,11                       
                    30.855                  
               17,76                       
                    30.855                  
               20,23                       
                    30.855                  
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger  103.788                      
  ·     Aggregeret   2.876.629                     
   mængde                                   
  ·     Pris (DKK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen  9. september 2016                 
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen  Uden for markedet                 
--------------------------------------------------------------------------------

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn            Anders Skole-Sørensen              
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel       Finansdirektør                 
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første           Første Indberetning               
   indberetning/ændring                            
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn            Matas A/S                    
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode          N/A                       
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det     Performance Share Units knyttet til aktier i  
   finansielle         Matas A/S                   
  instrument,         DK0060497295                  
   instrumenttypen                              
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art     Tildeling af PSUer i forbindelse med      
                 aktieoptionsprogram              
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)    Pris(er) (DKK)                 
                 Mængde(r)                   
                0                        
                  13.959                   
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger                           
  ·     Aggregeret                            
   mængde                                   
  ·     Pris (DKK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen   9. september 2016                
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen   Uden for markedet                
--------------------------------------------------------------------------------1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn             Anders Skole-Sørensen             
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel        Finansdirektør                
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første indberetning/ændring  Første Indberetning              
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn             Matas A/S                   
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode           N/A                      
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det      Aktieoptioner                 
   finansielle         DK0060497295                 
  instrument, instrumenttypen                         
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art      Salg af aktieoptioner             
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)     Pris(er) (DKK)           Mængde(r) 
                 110,34                    
                  4.989                    
                 15,11                     
                  15.224                    
                 17,76                     
                  15.224                    
                 20,23                     
                  15.224                    
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger    50.662                    
  ·     Aggregeret mængde  1.358.941                   
  ·     Pris (DKK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen    9. september 2016               
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen    Udenfor markedet               
--------------------------------------------------------------------------------

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. +45 48 1655 48