Trading update for 2. kvartal 2015/16 og justerede forventninger til 2015/16

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Trading update for 2. kvartal 2015/16 og justerede forventninger til 2015/16

Selskabsmeddelelse 14 2015/16

Allerød, 2015-10-08 08:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas har opgjort foreløbige
salgsdata for egne butikker for 2. kvartal 2015/16 (1. juli 2015 – 30.
september 2015). 

Den sammenlignelige vækst (like-for-like væksten) i egne butikker udgjorde 0,2%
i 2. kvartal 2015/16. 

For de første 6 måneder af regnskabsåret 2015/16 udgjorde Like-for-like væksten
0,3%. 

Forbrugerne har også i regnskabsårets 2. kvartal udvist tilbageholdenhed,
hvilket er blevet afspejlet i salget hos Matas. Salgsudviklingen i vore egne
Matas butikker har i 2. kvartal således været under det ventede, om end der har
været en mere positiv tendens mod slutningen af kvartalet. 

Som følge af den lavere end ventede realiserede salgsudvikling justeres
forventningerne til 2015/16 som følger: 

  -- Omsætningen forventes at blive omkring DKK 3,45 mia. mod tidligere ”omkring
     DKK 3,5 mia.”, baseret på en forventning om en like-for-like vækst for
     helåret på omkring 1% mod tidligere ”omkring 2%”.
  -- EBITA marginen forventes realiseret på et niveau omkring 17,0% mod
     tidligere ”mellem 17,0-17,5%”.

Selskabets udbyttepolitik og mål for kapitalstruktur fastholdes uændret.Delårsrapporten for de første 6 måneder af 2015/16 offentliggøres den 19.
november 2015. 

Med venlig hilsenMatas A/SSpørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon
4816 5548 (investorer) eller Informationschef, Henrik Engberg Johannsen tlf.
4816 5579 (medier).