Trading update for 2. kvartal 2017/18 og justerede forventninger til 2017/18

Matas A/S
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Trading update for 2. kvartal 2017/18 og justerede forventninger til 2017/18

Selskabsmeddelelse 9 2017/18

Allerød, 2017-10-10 19:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S har opgjort
foreløbige salgsdata for egne butikker for 2. kvartal 2017/18 (perioden fra 1.
juli – 30. september 2017). Den underliggende vækst (like for like) i egne
butikker udgjorde 0,8% i 2. kvartal 2017/18. For de første seks måneder af
regnskabsåret 2017/18 faldt det underliggende salg med 1,1%. 

Som følge af, at salgsudviklingen i Q2 2017/18 var lavere end ventet, det
utilfredsstillende resultat for Q1 2017/18 samt en forventning om, at det
nuværende pres på dækningsgraden vil fortsætte i regnskabsårets andet halvår,
justeres forventningerne til helåret. De reviderede forventninger til 2017/18 er:

 -- Et fald i den underliggende (like for like) omsætning på mellem 0 og 2%
   efter hensyntagen til negativ kalendereffekt.
 -- EBITA realiseres på et niveau mellem DKK 440-470 mio.
 -- Investeringer på omkring DKK 90-100 mio. (eksklusiv overtagelse af
   butikker).

Ovenstående indeholder engangsomkostninger i forbindelse med skifte af
administrerende direktør i Matas A/S. De hidtidige forventninger til 2017/18 var:

 -- En underliggende (like for like) omsætningsvækst på 1-3 % efter hensyntagen
   til en negativ kalendereffekt.
 -- EBITA forventes realiseret på et højere niveau end for regnskabsåret
   2016/17.
 -- Investeringer på omkring DKK 90-100 mio. (eksklusiv overtagelse af
   butikker).Det er fortsat koncernens politik at udlodde overskydende kapital til
aktionærerne igennem en kombination af udbytter, der vil udgøre minimum 60 % af
Justeret resultat efter skat, og løbende aktietilbagekøb. For 2017/18 gælder
følgende: 

 -- Der gennemføres ikke et aktietilbagekøbsprogram.
 -- Matas A/S vil tilstræbe en udbyttebetaling på samme niveau i DKK som for
   2015/16 og 2016/17 (DKK 6,30 pr. aktie).Delårsrapporten for de første seks måneder af 2017/18 offentliggøres den 8.
november 2017. 

Matas A/SKontaktpersoner:

Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm

Head of Investor Relations & Strategy, tlf. 48 16 55 48