Trading update for 3. kvartal 2014/15

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Trading update for 3. kvartal 2014/15

Selskabsmeddelelse 23 2014/15

Allerød, 2015-01-08 08:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Den samlede omsætning i 3.
kvartal 2014/15 (1. oktober 2014 – 31. december 2014) udgjorde 1.041 mio. kr.
svarende til en vækst på 2,2% i forhold til samme periode i 2013/14. 

Den sammenlignelige vækst (like-for-like væksten) i egne butikker udgjorde 0,8%
i 3. kvartal 2014/15, hvilket skal ses i forhold til en like-for-like vækst i
den tilsvarende periode i 2013/14 på 5,5%. Like-for-like væksten for de første
9 måneder af 2014/15 udgjorde 0,9%. 

Udviklingen i julehandlen var lidt under det forventede. Der er endnu ikke
offentliggjort generelle detailsalgsdata for julen i Danmark, men julehandlen
er af Dansk Erhverv blevet estimeret til at have vist en samlet vækst på ca. 1%
i forhold til Julen 2013. 

Forventningerne til helåret fastholdes uændret i forhold til det tidligere
udmeldte med en samlet omsætning for 2014/15 i underkanten af DKK 3,5 mia.
baseret på en estimeret like-for-like vækst i 2014/15 på 1-2%. EBITA margin
forventes fortsat realiseret på niveau med 2013/14. 

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2014/15 offentliggøres den 4.
februar 2015. 

Med venlig hilsen

Matas A/S