Trading update for 3. kvartal 2016/17. Tilfredsstillende julehandel – uændrede forventninger

Matas A/S
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Trading update for 3. kvartal 2016/17. Tilfredsstillende julehandel - uændrede
forventninger

Selskabsmeddelelse 41 2016/17

Allerød, 2017-01-10 08:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Den samlede omsætning i 3.
kvartal 2016/17 (1. oktober 2016 – 31. december 2016) udgjorde DKK 1.064 mio.,
svarende til en vækst på 1,2% i forhold til samme periode i 2015/16. 

Den sammenlignelige vækst (like-for-like væksten) i egne butikker udgjorde 1,3%
i 3. kvartal 2016/17. Like-for-like væksten for de første 9 måneder af 2016/17
udgjorde 1,0%. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”I et marked med en fortsat intensiveret
konkurrence er vi glade for at have opnået en positiv like-for-like vækst i det
vigtige tredje kvartal. Høj vækst på Black Friday og online samt en flot
salgsudvikling i Stylebox med de nye M·A·C shop-in-shops var med til at
understøtte det opnåede resultat. Der skal lyde en stor tak til medarbejderne
for en flot indsats i julehandlen og på Black Friday”. 

Forventningerne til helåret fastholdes uændret i forhold til det tidligere
udmeldte med en samlet like-for-like omsætningsvækst i 2016/17 på 0-2%. EBITA
marginen for regnskabsåret 2016/17 forventes fortsat realiseret på et niveau
omkring 16,0%. 

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2016/17 offentliggøres den 8.
februar 2017. Med venlig hilsen

Matas A/S

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48.