Trading update for 3. kvartal 2017/18

Matas A/S
Intern viden

Trading update for 3. kvartal 2017/18

Selskabsmeddelelse 12 2017/18

Allerød den 9. januar 2018, 2018-01-09 09:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Julehandel
blev som forudset – uændrede forventningerne til helåret 2017/18 

Omsætningen i 3. kvartal 2017/18 (perioden fra 1. oktober 2017 til 31. december
2017) udgjorde DKK 1.063 mio. og var således på niveau med 3. kvartal 2016/17,
hvor omsætningen var DKK 1.064 mio. 

Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse steg 7% til DKK 175 i 3. kvartal
2017/18, og kompenserede således for faldet i antal af transaktioner på 5%. Der
blev i kvartalet gennemført 6,0 mio. transaktioner. 

Det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker,
som blev drevet af koncernen i såvel 3. kvartal 2017/18 som i 3. kvartal
2016/17, faldt 0,8% i kvartalet. For de første 9 måneder af 2017/18 faldt det
underliggende salg 1% i forhold til samme periode i 2016/17. 

Administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler: ”Salget i tredje
kvartal er overordnet set gået som forventet. Billedet er imidlertid todelt.
Matas klarer sig pænt med vækst i salget på Black Friday og i de vigtige uger
op til jul – og matas.dk voksede med 40%. Denne udvikling kan dog ikke
kompensere for tendensen i hverdagene, hvor Matas oplever en lavere kundestrøm
og øget konkurrence. Samlet set bekræfter kvartalet vores tidligere vurdering
og understreger, at Matas står i en ny virkelighed, hvor der er behov for
fornyelse og forandring”. 

Forventningerne til helåret fastholdes med et fald i den underliggende (like
for like) omsætning på mellem 0 og 2% efter hensyntagen til negativ
kalendereffekt. EBITA, inklusive engangsomkostninger i forbindelse med skifte
af den administrerende direktør i Matas A/S, forventes fortsat at blive
realiseret på et niveau mellem DKK 440 mio. og DKK 470 mio. 

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2017/18 offentliggøres den 6.
februar 2018. 

Matas A/SKontaktpersoner

Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55Elisabeth Toftmann Klintholm

Head of Investor Relations & Strategy, tlf. 48 16 55 48