Trading update for 3. kvartal 2020/21 – Matas voksede 11,9% i julekvartalet. Forventningerne til omsætningen opjusteres for hele regnskabsåret

Selskabsmeddelelse 08 2020/21 – INTERN VIDEN
Allerød den 8. januar 2021

Trading update for 3. kvartal 2020/21

(1. april – 31. december 2020)


Matas voksede 11,9% i julekvartalet. Forventningerne til omsætningen opjusteres for hele regnskabsåret


Matas’ omsætning steg med 11,9% i regnskabsårets 3. kvartal. Matas’ online omsætning steg med 78,5%, mens de fysiske butikker havde en beskeden tilbagegang på 0,4%. Omsætningen var DKK 1.313 mio. i perioden fra 1. oktober 2020 til 31. december 2020 mod DKK 1.173 mio. i samme periode året før.

Matas’ underliggende salg steg med 12,8% på like-for-like basis.

Online salg fra matas.dk og Firtal udgjorde 25,8% af Matas’ samlede omsætning mod 16,2% i samme kvartal året før.

Antallet af transaktioner faldt med 0,8%, og transaktionsstørrelsen steg 13,3% til DKK 213 i 3. kvartal 2020/21.

Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler: ”Salget i kvartalet var usædvanligt højt trods store omvæltninger. Den grundlæggende drivkraft er, at kunderne i perioder med stigende smittetal har ekstra behov for sundheds-, helse- og plejeprodukter”.

Væksten var højest i starten af kvartalet. I oktober voksede såvel de fysiske butikker som nethandel, blandt andet drevet af udbetaling af feriepenge. I november handlede kunderne mere og mere på nettet som følge af restriktioner i detailhandlen, og i slutningen af december faldt kundestrømmen i butikkerne markant som følge af nedlukning af store dele af detailhandlen, mens nethandlen steg eksplosivt.

”Danskerne juleshoppede i god tid, så der var langt færre mennesker i butikkerne i dagene lige før og efter juleaften, selv om Matas var undtaget for den aktuelle nedlukning”, udtaler Gregers Wedell-Wedellsborg.

Matas’ omsætning var DKK 3.192 mio. for de første 9 måneder af 2020/21 svarende til en vækst på 11,2%. Den underliggende vækst (like for like) var 11,7%, og den samlede online vækst fra matas.dk og Firtal var 99,7%. Det digitale salg udgjorde 24,1% i regnskabsårets første 9 måneder.

Matas opjusterer forventningerne til hele regnskabsåret. Matas forventer nu en samlet vækst i såvel hele omsætningen som den underliggende omsætning på over 10% mod før omkring 8%. Forventningen til EBITDA marginen fastholdes til over 18%, ligesom forventningen til selskabets samlede CAPEX fastholdes på mellem DKK 120 og 140 mio.

Opjusteringen er baseret på, at der ikke sker væsentlige yderligere nedlukninger, og den er omgærdet af mere usikkerhed end sædvanligt.

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2020/21 offentliggøres den 25. februar 2021.


Matas A/S


Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97                     

Henrik Lund                                                                                           
Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08