Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 43 2016/17

Allerød, 2017-01-20 09:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 13. januar 2017 – 19.
januar 2017 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                Antal    Gennemsnitlig  Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
13. januar 2017              8.000       101,94   815.520
16. januar 2017              7.000       102,15   715.050
17. januar 2017              7.000       102,85   719.950
18. januar 2017              8.000       102,63   821.040
19. januar 2017              7.000       103,04   721.280
                                        
Akkumuleret under programmet de     37.000       102,51  3.792.840
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet  1.206.488       108,46 130.852.536
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 1.206.488 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 1.468.436 egne aktier, svarende til 3,74% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S