Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 39 2016/17

Allerød, 2016-12-30 09:27 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 22. december 2016 – 29.
december 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                Antal    Gennemsnitlig  Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
22. december 2016            11.000        98,68  1.085.480
23. december 2016            10.000        98,41   984.100
27. december 2016             8.000        98,47   787.760
28. december 2016             7.000        98,32   688.240
29. december 2016             7.000        97,91   685.370
                                        
Akkumuleret under programmet de     43.000        98,39  4.230.950
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet  1.063.488       109,67 116.637.556
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 1.063.488 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 1.325.436 egne aktier, svarende til 3,37% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S