Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 37 2016/17, 
Matas A/S - LEI Kode: 2138004PXX8LWGHGL872

Allerød, 2016-12-16 09:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 9. december 2016 – 15.
december 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                Antal    Gennemsnitlig  Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
9. december 2016             15.000        94,46  1.416.900
12. december 2016            15.000        95,21  1.428.150
13. december 2016            14.000        96,16  1.346.240
14. december 2016            13.000        95,61  1.242.930
15. december 2016            10.000        97,71   977.100
                                        
Akkumuleret under programmet de     67.000        95,69  6.411.320
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   974.488       110,73 107.907.386
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 974.488 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 1.236.436 egne aktier, svarende til 3,15% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S