Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 33 2016/17

Allerød, 2016-12-02 08:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 25. november 2016 – 1.
december 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
25. november 2016             20.000        96,99  1.939.800
28. november 2016             20.000        98,17  1.963.400
29. november 2016             20.000        97,75  1.955.000
30. november 2016             20.000        97,73  1.954.600
1. december 2016             25.000        96,29  2.407.250
                                        
Akkumuleret under programmet de     105.000        97,33 10.220.050
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   797.488       114,35 91.192.216
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 797.488 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 1.059.436 egne aktier, svarende til 2,70% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S