Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 31 2016/17

Allerød, 2016-11-25 09:17 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 18. november 2016 – 24.
november 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
18. november 2016             25.000       101,07  2.526.750
21. november 2016             25.000       101,45  2.536.250
22. november 2016             25.000        99,29  2.482.250
23. november 2016             25.000        98,47  2.461.750
24. november 2016             20.000        95,91  1.918.200
                                        
Akkumuleret under programmet de     120.000        99,38 11.925.200
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   692.488       116,93 80.972.166
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 692.488 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 954.436 egne aktier, svarende til 2,43% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S