Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 26 2016/17

Allerød, 2016-10-28 09:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 20. oktober 2016 – 27.
oktober 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
20. oktober 2016              6.000       129,97   779.820
21. oktober 2016              3.278       129,96   426.009
24. oktober 2016              5.000       132,07   660.350
25. oktober 2016              5.000       130,60   653.000
26. oktober 2016              6.000       129,77   778.620
27. oktober 2016              7.000       130,15   911.050
                                        
Akkumuleret under programmet de      32.278       130,39  4.208.849
 seneste 6 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   366.188       125,54 45.971.487
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 366.188 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 628.136 egne aktier, svarende til 1,60% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S