Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 24 2016/17

Allerød, 2016-10-14 09:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 7. oktober 2016 – 13.
oktober 2016 foretaget følgende transaktioner: 

Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
7. oktober 2016              10.000       126,43  1.264.300
10. oktober 2016              9.000       126,54  1.138.860
11. oktober 2016              9.000       125,25  1.127.250
12. oktober 2016              9.000       126,31  1.136.790
13. oktober 2016              6.000       125,98   755.880
                                        
Akkumuleret under programmet de      3.000       126,12  5.423.080
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   312.910       124,87 39.072.728
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 312.910 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 574.858 egne aktier, svarende til 1,46% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S