Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 23 2016/17

Allerød, 2016-10-07 14:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 30. september 2016 – 6.
oktober 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
30. september 2016             8.031       124,21   997.531
3. oktober 2016              12.000       123,86  1.486.320
4. oktober 2016              12.000       123,94  1.487.280
5. oktober 2016              8.500       125,21  1.064.285
6. oktober 2016              6.000       127,42   764.520
                                        
Akkumuleret under programmet de      46.531       124,65  5.799.936
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   269.910       124,67 33.649.648
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 269.910 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 531.858 egne aktier, svarende til 1,35% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. 

Spørgsmål kan rettes til CFO Anders T. Skole-Sørensen på telefon 4816 5604.Med venlig hilsen
Matas A/S