Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 21 2016/17

Allerød, 2016-09-23 10:42 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 16. september 2016 –22.
september 2016 foretaget følgende transaktioner: 

Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
16. september 2016            10.000       124,78  1.247.800
19. september 2016             8.000       125,55  1.004.400
20. september 2016            10.000       126,82  1.268.200
21. september 2016             9.000       127,03  1.143.270
22. september 2016             9.000       128,01  1.152.090
                                        
Akkumuleret under programmet de      46.000       126,43  5.815.760
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   169.379       124,49 21.086.633
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------

Matas har herefter i alt købt 169.379 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 431.327 egne aktier, svarende til 1,10% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. 

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsen

Matas A/S