Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 20 2016/17

Allerød, 2016-09-16 10:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 150 mio. og løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og
med senest den 31. marts 2017. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 9. september 2016 –15.
september 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
9. september 2016             12.000       123,46  1.481.520
12. september 2016            12.000       121,71  1.460.520
13. september 2016            11.000       122,79  1.350.690
14. september 2016             9.000       122,27  1.100.430
15. september 2016            10.500       123,71  1.298.955
                                        
Akkumuleret under programmet de      54.500       122,79  6.692.115
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   123.379       123,77 15.270.873
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 123.379 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 385.327 egne aktier, svarende til 0,98% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i
overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8.
marts 2016. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsenMatas A/S