Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 3 2016/17

Allerød, 2016-04-26 08:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 19. november 2015 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 fra den 19.
november 2015. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 125 mio. og løber i perioden fra og med den 19. november 2015 til og
med senest den 18. maj 2016. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 18. april 2016 – 25.
april 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                Antal    Gennemsnitlig  Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
18. april 2016              5.000       131,63   658.150
19. april 2016              8.000       131,17  1.049.360
20. april 2016              8.000       131,13  1.049.040
21. april 2016              5.000       131,15   655.750
25. april 2016              12.000       129,15  1.549.800
                                        
Akkumuleret under programmet de     38.000       130,58  4.962.100
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   868.763       127,80 111.028.403
 siden 19. november 2015                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 868.763 egne aktier siden den 19. november 2015
og ejer 1.163.693 egne aktier svarende til 2,89% af selskabets samlede
aktiekapital. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsen

Matas A/S