Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 36 2015/16

Allerød, 2016-03-14 09:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 19. november 2015 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 fra den 19.
november 2015. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 125 mio. og løber i perioden fra og med den 19. november 2015 til og
med senest den 18. maj 2016. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 7. marts 2016 – 11.
marts 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
7. marts 2016               5.000       131,45   657.250
8. marts 2016               5.000       131,00   655.000
9. marts 2016               6.000       131,93   791.580
10. marts 2016               5.000       132,36   661.800
11. marts 2016               5.000       132,95   664.750
                                        
Akkumuleret under programmet de      26.000       131,94  3.430.380
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   688.263       126,77 87.253.508
 siden 19. november 2015                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 688.263 egne aktier siden den 19. november 2015
og ejer 983.193 egne aktier svarende til 2,44% af selskabets samlede
aktiekapital. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S