Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 34 2015/16

Allerød, 2016-02-29 09:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 19. november 2015 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 fra den 19.
november 2015. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 125 mio. og løber i perioden fra og med den 19. november 2015 til og
med senest den 18. maj 2016. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 22. februar 2016 – 26.
februar 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
22. februar 2016              5.000       128,60   643.000
23. februar 2016              4.000       129,46   517.840
24. februar 2016              6.000       127,83   766.980
25. februar 2016              3.000       129,35   388.050
26. februar 2016              4.000       129,70   518.800
                                        
Akkumuleret under programmet de      22.000       128,85  2.834.670
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   640.263       126,40 80.931.088
 siden 19. november 2015                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 640.263 egne aktier siden den 19. november 2015
og ejer 935.193 egne aktier svarende til 2,32% af selskabets samlede
aktiekapital. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsenMatas A/S