Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 28 2015/16

Allerød, 2016-02-08 11:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 19. november 2015 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 fra den 19.
november 2015. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 125 mio. og løber i perioden fra og med den 19. november 2015 til og
med senest den 18. maj 2016. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 1. februar 2016 – 5.
februar 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
1. februar 2016              8.000       129,65  1.037.200
2. februar 2016              7.000       130,13   910.910
3. februar 2016              10.700       128,63  1.376.341
4. februar 2016              10.000       126,74  1.267.400
5. februar 2016              12.000       123,73  1.484.760
                                        
Akkumuleret under programmet de      47.700       127,39  6.076.611
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   523.263       127,16 66.538.048
 siden 19. november 2015                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 523.263 egne aktier siden den 19. november 2015
og ejer 818.193 egne aktier svarende til 2,03% af selskabets samlede
aktiekapital. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsen

Matas A/S