Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 26 2015/16

Allerød, 2016-01-25 11:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 19. november 2015 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 fra den 19.
november 2015. 

Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 125 mio. og løber i perioden fra og med den 19. november 2015 til og
med senest den 18. maj 2016. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 18. januar 2016 - 22.
januar 2016 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
18. januar 2016              13.000       124,29  1.615.770
19. januar 2016              13.000       124,92  1.623.960
20. januar 2016              14.000       122,87  1.720.180
21. januar 2016              10.469       125,16  1.310.300
22. januar 2016              10.011       127,56  1.277.003
                                        
Akkumuleret under programmet de      60.480       124,79  7.547.213
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   431.217       127,08 54.797.789
 siden 19. november 2015                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 431.217 egne aktier siden den 19. november 2015
og ejer 726.147 egne aktier svarende til 1,80% af selskabets samlede
aktiekapital. 

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsen

Matas A/S