Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 20 2015/16

Allerød, 2015-12-11 11:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse besluttede
den 19. november 2015 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til
bestemmelserne i EU-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003
også kaldet ”Safe Harbor”-reglerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 fra den 19.
november 2015. Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier,
udgør DKK 125 mio. og løber i perioden fra og med den 19. november 2015 til og
med senest den 18. maj 2016. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 4. december 2015 - 10.
december 2015 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                 Antal    Gennemsnitlig Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
4. december 2015             10.000       129,41  1.294.100
7. december 2015              5.000       133,43   667.150
8. december 2015              8.000       133,35  1.066.800
9. december 2015              7.000       131,19   918.330
10. december 2015             8.000       130,38  1.043.040
                                        
Akkumuleret under programmet de      38.000       131,30  4.989.420
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet   174.237       125,96 21.946.931
 siden 19. november 2015                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 174.237 egne aktier siden den 19. november 2015
og ejer 469.167 egne aktier svarende til 1,16% af selskabets samlede
aktiekapital. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsen

Matas A/S